نوشته‌های با برچسب ‘دانلود،امارکاربردی’

دانلودجزوه امارواحتمالات

بدون نظر

دانلودجزوه امارواحتمالات

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


دانلودجزوه امارمناسب برای امتحانات وکنکور

بدون نظر

دانلودجزوه امارمناسب برای امتحانات وکنکور

دانلود درادامه مطلب…

(بیشتر…)


دانلودجزوه اماراستنباطی

۲ نظر

دانلودجزوه اماراستنباطی

 

 درادامه مطلب…

(بیشتر…)


جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه مناسب برای داوطلبان ارشد

بدون نظر

جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه مناسب برای داوطلبان ارشد

درادامه مطلب..

(بیشتر…)


کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

بدون نظر

دانلود خلاصه ی ازکتاب امار و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

در ادامه مطلب….

(بیشتر…)


دانلودکتاب تست آمار

بدون نظر

دانلود کتاب تست آمارکاربردی

دانلود در ادامه مطلب…..

(بیشتر…)