بایگانی برای دسته "سوالات کنکور"

دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی

بدون نظر

دانلودسوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۳

 دانلودسوالات کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۲

دانلودسوالات کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۱

دانلودپاسخ تشریحی سوالات کنکورکاردانی به کارشناسی سال ۹۰

دانلودسوالات وپاسخ تشریحی کنکورکاردانی به کارشناسی ازاد۹۰

دانلودسوالات ازمون عمومی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۰و۹۱ دانشگاه علمی کاربردی


سوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۳

بدون نظر
 

دانلودسوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۳

 

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


سوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۲

۳ نظر

دانلودسوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۲

 

درادامه مطلب…

 

(بیشتر…)


دانلودسوالات کنکورکاردانی به کارشناسی دانشگاه ازاد۸۶

بدون نظر

دانلودسوالات کنکورکاردانی به کارشناسی دانشگاه ازاد۸۶

درادامه مطلب

(بیشتر…)


سوالات و پاسخ آزمون سراسری و آزادکنکور کاردانی به کارشناسی سال ۹۰

بدون نظر

دانلودسوالات و پاسخ تشریحی سراسری و آزادکنکور کاردانی به کارشناسی سال ۹۰

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


سوالات کنکورکارشناسی ناپیوسته سال۹۱

۱ نظر

دانلودسوالات کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۱

 

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


مصاحبه با استاد انصاری پیرامون درس ریاضی در کنکور کاردانی به کارشناسی

بدون نظر

سوابق آموزشی و شغلی خود را در زمینه کنکور کاردانی به کارشناسی بفرمایید.

از سال ۷۷ در حال تدریس کنکوریم. یک مدت در کنکور کاردانی کار می کردیم و یک مدت هم در کنکور ارشد؛ تا الان نزدیک ۱۰ سال است که در حال تدریس دروس ریاضی کنکور هستم.

بقیه درادامه مطلب..

(بیشتر…)


سوالات ازمون عمومی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۰و۹۱ دانشگاه علمی کاربردی

بدون نظر

دانلودسوالات ازمون عمومی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۰و۹۱ دانشگاه علمی کاربردی

درادامه مطلب..

(بیشتر…)