بایگانی برای دسته "نکات کتکوری"

نکاتی درباره انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزمون سراسری بخوانید

بدون نظر

اولین و مهمترین کار برای شروع فرایند انتخاب رشته، دریافت دفترچه شماره ۲ یا همان دفترچه راهنمای

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ است. شما باید تعداد نفرات دوره های روزانه، شبانه، پیام

نور، غیر انتفاعی، مجازی رشته خود را به صورت مجزا استخراج نمایید. به علاوه جمع کل ظرفیت پذیرش

آزمون کارشناسی ارشد رشته مورد نظر را حساب نمایید.

 

 درادامه مطلب…

(بیشتر…)


نکات برجسته ی استانداردهای حسابداری ایران

۲ نظر

دانلودنکات برجسته ی استانداردهای حسابداری ایران

 

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


سایه بی دقتی بر آزمون ها

بدون نظر

مبارزه با بی‌د‌قتی !

کم نیست تعد‌اد‌ سؤالاتی که فکر می‌کنیم د‌رست جواب د‌اد‌ه‌ایم امّا غلط می‌شود‌! تصور می کنیم به ۷۰‌د‌رصد‌ سؤالات د‌ر‌نهایت اطمینان پاسخ گفته‌ایم، تمام مفاهیم آن‌ها را می‌د‌انستیم، سؤالات‌شان برای‌مان آشنا و حتی تکراری بود‌ه‌اند‌ ولی د‌ر‌نهایت به‌خاطر انواع بی‌د‌قتی‌ها، د‌رصد‌‌مان به ۴۵‌د‌رصد‌ کاهش یافته است. چنین تغییر د‌رصد‌ی حتی د‌ر یک د‌رس هم می‌تواند‌ رشته و یا حتی شهر قبولی یک د‌اوطلب را عوض کند‌. این معضل، مهم‌ترین و ناخوشایند‌‌ترین سنجش غیر‌علمی د‌ر کنکور است که به سبب نمره‌ی منفی د‌ر تست‌های کنکور‌ها تشد‌ید‌ می‌شود‌.

درادامه مطلب…

(بیشتر…)