بایگانی برای دسته "آمارکاربردی"

دانلود جزوات حسابداری

بدون نظر

دانلود انواع جزوات حسابداری در ادامه مطلب….

Image result for ‫جزوات درسی پیام نور‬‎

 

(بیشتر…)


دانلودجزوه امارواحتمالات

بدون نظر

دانلودجزوه امارواحتمالات

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


دانلودجزوه امارمناسب برای امتحانات وکنکور

بدون نظر

دانلودجزوه امارمناسب برای امتحانات وکنکور

دانلود درادامه مطلب…

(بیشتر…)


دانلودجزوه اماراستنباطی

۲ نظر

دانلودجزوه اماراستنباطی

 

 درادامه مطلب…

(بیشتر…)


جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه مناسب برای داوطلبان ارشد

بدون نظر

جزوه امارواحتمالات،موسسه پارسه مناسب برای داوطلبان ارشد

درادامه مطلب..

(بیشتر…)


کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

بدون نظر

دانلود خلاصه ی ازکتاب امار و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

در ادامه مطلب….

(بیشتر…)


دانلودکتاب تست آمار

بدون نظر

دانلود کتاب تست آمارکاربردی

دانلود در ادامه مطلب…..

(بیشتر…)