بایگانی برای دسته "آزمون حسابداران رسمی"

سوالات آزمون حسابدار رسمی آذرماه۱۳۹۲ به همراه پاسخنامه

۷ نظر

دانلودسوالات آزمون حسابدار رسمی آذرماه۱۳۹۲ به همراه پاسخنامه

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


آزمون جامعه حسابداران رسمی سال ۹۲

۲ نظر

هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه’’ تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ ت ۱۳۸۷۵ / هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت به عمل می آورد.

برای دریافت شرایط اینجا کلیک کنید.


سوالات آزمون حسابدار رسمی آذرماه ۱۳۹۱ به همراه پاسخنامه

۱ نظر

دانلودسوالات آزمون حسابدار رسمی آذرماه ۱۳۹۱ به همراه پاسخنامه

درادامه مطلب…

(بیشتر…)


دانلودازمون عضویت درجامعه حسابداران رسمی درسال ۹۰همراه باپاسخنامه(آذر۹۰)

۲ نظر

دانلودازمون عضویت درجامعه حسابداران رسمی درسال ۹۰همراه باپاسخنامه(آذر۹۰)

درادامه مطلب…

(بیشتر…)